درخواست درج در لیست سایتهای نمونه سایت ساز

اگر مایلید تا در لیست سایتهای نمونه ساخته شده با سایت ساز قرار بگیرید، لطفا موارد خواسته شده زیر را با دقت وارد و برای ما ارسال نمایید. به زودی در سایت ساز صفحه ای جهت درج اطلاعات سایتهای ساخته شده با این نرم فزار ایجاد شده و لیست سایتهای نمونه در آن قرار خواهند گرفت. (ممکن است زمانیکه شما این فرم را پر مینمایید، این صفحه به سایت افزوده شده باشد)