درخواست عاملیت فروش محصولات سایت ساز

 

نکته :

عاملیت های نوع B که محصول سایت ساز را بطور امانی دریافت می نمایند تسویه حساب آنها بطور ماهیانه پس از تائید فروش محاسبه و دریافت می گردد. درخواست این نوع عاملیت نمی تواند در مرحله اول کار با شرکت سایت ساز انجام گردد.

 

 

نکته :

عاملیت های نوع B می توانند پس از مدت 4 ماه در صورت عدم موفقیت فروش هر تعداد محصول در صورت تمایل محصولات فروخته نشده خود را به این شرکت ارسال و مبلغ باقیمانده را دریافت نمایند.(این نکته شامل عاملیت های نوع A نمی باشد.)

 

جهت دریافت عاملیت فروش محصولات سایت ساز ، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. واحد فروش و نمایندگیهای سایت ساز در اسرع وقت به درخواست شما پاسخ خواهد داد.