ارائه دهنده مدرک SCWD

از جمله اقدامات سایت ساز در جهت افزایش سایتهای استاندارد و با کیفیت بالا، تربیت نیروی متخصص جهت مدیریت و ایجاد سایت و فعالیتهای مرتبط است.

در این راستا و در سال 1385، سایت ساز از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز برگزاری دوره و صدور مدرک SCWD را در قالب موسسه آموزش عالی دانشمند در زمینه آموزش ایجاد، مدیریت و توسعه سایت دریافت نمود.
این مدرک شامل مباحث اولیه اینترنت، ایجاد و مدیریت سایت، گرافیک وب و ظاهر سایت، برنامه نویسی و ایجاد ماژول برای فعالیتهای مبتنی بر وب بوده و همتراز با مدرک بین المللی CIW می باشد. لازم به ذکر است که این مدرک، جزو آموزشهای عالی (کارشناسی) بوده و به عنوان سابقه کاری تلقی شده و قابل ترجمه و ارائه در سایر کشورها می باشد.


ارائه دهنده مدرک SCWD