ماژول مدیریت آمار بازدید کنندگان سایت Beta (رایگان)

این ماژول اطلاعات آماری کامل بازدیدکنندگان و سایت را در اختیار مدیر و در صورت دلخواه به صورت مختصر به بازدیدکننده نمایش می دهد. اطلاعات آماری این ماژول از شاخص های استاندارد پیروی می نماید. تمامی بخشهای آماری، دارای نمودار بوده و آمار سایت را به صورت قابل چاپ ارائه می دهد.

  • قابليت هاي ويژه
  • موارد استفاده
  • ويدئو
  • راهنما
 

برای اجرای ماژول آمار به نگارش سایت ساز 1.7 سرویس پک نیاز است. باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برای اجرای
ماژول آمار خط زیر حتما باید در فایل Web.Config در تگ HttpModules همانند شکل زیر قرار بگیرد.


<add name="Stat_PageTrackerModule" type="sgm_statistics_v1700_1.Stat_Track_PageTrackerModule,sgm_statistics_v1700_1" />


توضيحات داخلي تب

عنوان تب
  1. گزينه
عنوان تب
  1. گزينه
 

بزودی ...