ماژول مدیریت مرکز پیام

با توجه به نیاز تمامی سایت ها و پورتال ها جهت برقراری هرچه بهتر ارتباطات با کاربران و یا گروه های مختلف کاربری ماژول مدیریت مرکز پیام با قابلیت های قدرتمند تولید و جهت استفاده مشتریان در مرکز ارتقاء و خرید نرم افزار سایت ساز قابل دریافت می باشد.
در این ماژول می توانید برای یک فرد یا یک گروه کاربری پیام یا پیام هایی را بصورت عمومی و خصوص در صفحه اختصاصی هر کاربر قرار دهید. این پیام ها با توجه به امکانات قدرتمند ویرایشگر می تواند شامل انواع مختلف محتویات ساده و پیجیده باشد. در این ماژول جهت اطلاع رسانی بهتر به دریافت کننده پیام امکان ارسال sms بصورت لحظه ای نیز فراهم می باشد.


  • قابليت هاي ويژه
  • موارد استفاده